Durosinmi je po operaci a už si nekopne. Koubek chce nového útočníka