Další hostování pro Ilkhana, tentokrát zpět do Turecka