Za oponou Priskeho nové smlouvy ve Spartě. Před podpisem odmítl Augsburg